Tàng Kiều (Hoàn)

1362057412320444885

Tàng Kiều

Tác giả: Đạo Hành Thanh Thiển

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, 1 x1, hiện đại, quen nhau qua mạng (trong máy mình nó nằm trong tuyển tập hacker văn mình bị lừa a :(((((( ), cuộc sống bình dị =))) tự đoán

Số chương: 8 + 1 phiên ngoại ( mà 1 chương dài lắm lắm)

Editor: Tịt

Bộ này không có văn án đâu, thậm chí ta down về để đó mở ra chỉ thấy mỗi tên truyện và tác giả =))))))))))))))))))))

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

phiên ngoại