[Fanfic][KhảiThiên] Beautiful Times

fic

BEAUTIFUL TIMES

Author: 旧时光里旧人心

Source: http://tieba.baidu.com/p/3151066083

Pairing: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ (TFBOYS)

Các nhân vật khác: Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành.

Dịch: Tịt

Warning: Chống chỉ định những người anti Boys’ love, anti TFBOYS, anti Dịch Dương Thiên Tỉ, an Khải Thiên. 

Bản gốc hiện vẫn đang Ongoing. 

Truyện đã có sự cho phép của tác giả. Bạn nào mang ra ngoài xin ghi rõ nguồn. Cảm ơn! Các bạn đọc cứ coi như là Beta reader cho mình nhé. Giúp mình sửa để có bản dịch tốt hơn.

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10